Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych klientów e-sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Eterna Robert Ulański z siedzibą w Turku pod adresem Obrębizna 43, posiadający numer NIP 6682012066 oraz REGON 526157800.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów e-sklepu są przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówień
 • obsługi płatności
 • rozpatrywania reklamacji
 • kontaktu w sprawie realizacji zamówienia
 • marketingu produktów i usług własnych e-sklepu, w tym przesyłania newslettera, po uzyskaniu zgody klienta.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest:

 • konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy (np. realizacji zamówienia)
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (np. wystawienie faktury)
 • uzasadniony interes administratora (np. marketing produktów i usług własnych e-sklepu)
 • zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 1. Kategorie danych osobowych

E-sklep przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klientów:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 • dane dotyczące płatności (np. numer rachunku bankowego)
 • dane dotyczące historii zakupów.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klientów e-sklepu mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora (np. dostawcom usług kurierskich, firmom obsługującym płatności)
 • organom publicznym na ich żądanie, na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów e-sklepu są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane mogą być przechowywane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przez przepisy prawa.

 1. Prawa Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych

Klienci e-sklepu mają prawo do:

 • dostępu dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania swoich danych osobowych w przypadku ich nieprawidłowości
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa
 • przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych za pomocą podanych w punkcie 1 danych kontaktowych.

 1. Polityka cookies

E-sklep używa plików cookies w celu zapewnienia jego poprawnego funkcjonowania oraz dla celów statystycznych i marketingowych. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu Klienta podczas korzystania z e-sklepu. Klient ma możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności e-sklepu.

 1. Zmiany polityki prywatności

E-sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej e-sklepu.

Data wprowadzenia polityki prywatności: 16.04.2023.