Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy
1. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania
przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana
przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w
posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz
powiadomienie przed jego upływem.


2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować

nas [ Robert Ulański, Obrębizna 43 62-700 Turek,

Nr. tel: 784431422, e-mail: domowelovecompl@domowelove.com.pl ] o swojej

decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia

(Na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą państwo skorzystać

Z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin od odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania

przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy
Ci wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (ale za wyjątkiem
kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez
Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas
sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez
Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że wspólnie ustalimy
inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.